Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?

Enerji kaynaklarının kullanım alanları:

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji;
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Cevabı Biliyorum

Dragonball

11.04.2010 12:30 gibi Eğitim kategorisinde sordu.

Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? sorusu için cevaplar: (45 cevap)

jklş (Misafir) -

jklşş

(11.04.2010 13:16)

36 (Misafir) -

ben onu değilde bi yorum yapcam ben bu bilgileri performans ödevim için kullandım kesin yüz alırım

(12.04.2010 21:14)

KONUK Kİ (Misafir) -

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir

(15.04.2010 16:06)

knkm (Misafir) -

nmjkbnm

(29.04.2010 23:53)

adsoguhdwf (Misafir) -

wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn

(29.04.2010 23:54)

adsoguhdwf (Misafir) -

wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn

(29.04.2010 23:54)

salakkkkkk (Misafir) -

hepiniz siktirin lann amınıza koyarımmmm sieeeeee

(29.04.2010 23:55)

manyakkkkk (Misafir) -

hepiniz özellkle bu siteyi kuranın amına koyyımm

(29.04.2010 23:57)

aadsadsa (Misafir) -

sadddsadsasdasxzcxzcz

(04.05.2010 19:45)

adjowhjc (Misafir) -

susun lan ben sizi sikerim çok iyi yazmışlar

(05.05.2010 17:33)

kaka (Misafir) -

küfür yok

(07.05.2010 15:56)

kaka (Misafir) -

beni duydunuz mu?

(07.05.2010 15:57)

57 (Misafir) -

yooooooooooooooookhhhhhhhhhhhhh

(09.05.2010 10:02)

59 (Misafir) -

bok

(09.05.2010 15:41)

56 (Misafir) -

(10.05.2010 15:29)

72 (Misafir) -

çiçek

(10.05.2010 15:31)

adsız99 (Misafir) -

hiç bir şey bulamadım yaaaaaaaaaaaaa!sorunun cevabı bu yazanlar diğilki

(10.05.2010 17:00)

fatih (Misafir) -

Soru Cevap Ana Sayfası


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
Enerji kaynaklarının kullanım alanları:

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji;
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Cevabı BiliyorumDragonball

11.04.2010 12:30 gibi Eğitim kategorisinde sordu.


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir rüzgar enerjisi güneş enerjisi jeotermal enerji rüzgar enerjisi


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? sorusu için cevaplar: (16 cevap)
jklş (Misafir) - jklşş
(11.04.2010 13:16)

36 (Misafir) - ben onu değilde bi yorum yapcam ben bu bilgileri performans ödevim için kullandım kesin yüz alırım
(12.04.2010 21:14)

KONUK Kİ� (Misafir) - Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir
(15.04.2010 16:06)

knkm (Misafir) - nmjkbnm
(29.04.2010 23:53)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

salakkkkkk (Misafir) - hepiniz siktirin lann amınıza koyarımmmm sieeeeee
(29.04.2010 23:55)

manyakkkkk (Misafir) - hepiniz özellkle bu siteyi kuranın amına koyyımm
(29.04.2010 23:57)

aadsadsa (Misafir) - sadddsadsasdasxzcxzcz
(04.05.2010 19:45)

adjowhjc (Misafir) - susun lan ben sizi sikerim çok iyi yazmışlar
(05.05.2010 17:33)

kaka (Misafir) - küfür yok
(07.05.2010 15:56)

kaka (Misafir) - beni duydunuz mu?
(07.05.2010 15:57)

57 (Misafir) - yooooooooooooooookhhhhhhhhhhhhh
(09.05.2010 10:02)

59 (Misafir) - bok
(09.05.2010 15:41)

56 (Misafir) -
(10.05.2010 15:29)

72 (Misafir) - çiçek
(10.05.2010 15:31)

adsız99 (Misafir) - hiç bir şey bulamadım yaaaaaaaaaaaaa!sorunun cevabı bu yazanlar diğilki

(11.05.2010 21:10)

juhffdgg (Misafir) -

AnasayfaHaberlerBloglarSoru-CevapTatil + Ekle
+ Haber Ekle + Soru Sor + Yazı Ekle GirişKayıt
Soru Cevap Ana Sayfası


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
Enerji kaynaklarının kullanım alanları:

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji;
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Cevabı BiliyorumDragonball

11.04.2010 12:30 gibi Eğitim kategorisinde sordu.


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir rüzgar enerjisi güneş enerjisi jeotermal enerji rüzgar enerjisi


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? sorusu için cevaplar: (17 cevap)
jklş (Misafir) - jklşş
(11.04.2010 13:16)

36 (Misafir) - ben onu değilde bi yorum yapcam ben bu bilgileri performans ödevim için kullandım kesin yüz alırım
(12.04.2010 21:14)

KONUK Kİ� (Misafir) - Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir
(15.04.2010 16:06)

knkm (Misafir) - nmjkbnm
(29.04.2010 23:53)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

salakkkkkk (Misafir) - hepiniz siktirin lann amınıza koyarımmmm sieeeeee
(29.04.2010 23:55)

manyakkkkk (Misafir) - hepiniz özellkle bu siteyi kuranın amına koyyımm
(29.04.2010 23:57)

aadsadsa (Misafir) - sadddsadsasdasxzcxzcz
(04.05.2010 19:45)

adjowhjc (Misafir) - susun lan ben sizi sikerim çok iyi yazmışlar
(05.05.2010 17:33)

kaka (Misafir) - küfür yok
(07.05.2010 15:56)

kaka (Misafir) - beni duydunuz mu?
(07.05.2010 15:57)

57 (Misafir) - yooooooooooooooookhhhhhhhhhhhhh
(09.05.2010 10:02)

59 (Misafir) - bok
(09.05.2010 15:41)

56 (Misafir) -
(10.05.2010 15:29)

72 (Misafir) - çiçek
(10.05.2010 15:31)

adsız99 (Misafir) - hiç bir şey bulamadım yaaaaaaaaaaaaa!sorunun cevabı bu yazanlar diğilki
(10.05.2010 17:00)

fatih (Misafir) - Soru Cevap Ana Sayfası


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
Enerji kaynaklarının kullanım alanları:

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji;
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Cevabı BiliyorumDragonball

11.04.2010 12:30 gibi Eğitim kategorisinde sordu.


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir rüzgar enerjisi güneş enerjisi jeotermal enerji rüzgar enerjisi


Enerji kaynaklarının kullanım alanları nelerdir? sorusu için cevaplar: (16 cevap)
jklş (Misafir) - jklşş
(11.04.2010 13:16)

36 (Misafir) - ben onu değilde bi yorum yapcam ben bu bilgileri performans ödevim için kullandım kesin yüz alırım
(12.04.2010 21:14)

KONUK Kİ� (Misafir) - Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

2. Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır.1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişiminibaşlatmıştır. Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla da kullanılabilmekteydi. Modern rüzgar türbinleri 2-3kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar değişmektedir. Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır.
Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır.
Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır.. Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır.

3. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır. Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır,
Jeotermal enerji
- Konutların ısıtılmasında
- Üretimde proses ısı olarak
- Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
- Tarımda, seracılıkta
- Kültür balıkçılığında
- Saunalarda
- Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır. Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır.
4. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yatırım maliyeti fazladır. Yapımı uzun sürebilir. Yağışlara bağımlıdır.

5. Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir. Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Modern biyokütle kaynakları:
- Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
- Enerji tarımı ürünleri
- Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
- Kentsel atıklar
- Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir.
Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır. Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer. Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir.

6. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir. Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır.
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir.

7. Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir. Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur. Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir.
Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalıdır.

Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili bilgilere yer verilmelidir
(15.04.2010 16:06)

knkm (Misafir) - nmjkbnm
(29.04.2010 23:53)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

adsoguhdwf (Misafir) - wallla çok yardımcı oldunu siee hiç bir yardımı bulunmadı defolunn lannn
(29.04.2010 23:54)

salakkkkkk (Misafir) - hepiniz siktirin lann amınıza koyarımmmm sieeeeee
(29.04.2010 23:55)

manyakkkkk (Misafir) - hepiniz özellkle bu siteyi kuranın amına koyyımm
(29.04.2010 23:57)

aadsadsa (Misafir) - sadddsadsasdasxzcxzcz
(04.05.2010 19:45)

adjowhjc (Misafir) - susun lan ben sizi sikerim çok iyi yazmışlar
(05.05.2010 17:33)

kaka (Misafir) - küfür yok
(07.05.2010 15:56)

kaka (Misafir) - beni duydunuz mu?
(07.05.2010 15:57)

57 (Misafir) - yooooooooooooooookhhhhhhhhhhhhh
(09.05.2010 10:02)

59 (Misafir) - bok
(09.05.2010 15:41)

56 (Misafir) -
(10.05.2010 15:29)

72 (Misafir) - çiçek
(10.05.2010 15:31

(11.05.2010 21:11)

31 (Misafir) -

GÜNES ENERJİSİ ELEKTİRİK RÜZGAR TARIM HİDROJENYAKIT

(08.11.2010 20:59)

ÖZHAN Cİ (Misafir) -

LÜFEN KÜFÜR ETMEYİNİZ

(13.11.2010 12:15)

sanane (Misafir) -

oha ben bu kadar yazıyı yazacağıma ölürüm daha iyi be sizden güpgüzel siteler var ordan araştırırım daha iyidir be

(13.11.2010 13:51)

fteteterye (Misafir) -

(16.11.2010 20:30)

1452353424 (Misafir) -

(16.11.2010 20:31)

1452353424 (Misafir) -

(16.11.2010 20:32)

1452353424 (Misafir) -

(16.11.2010 20:32)

1452353424 (Misafir) -

(16.11.2010 20:32)

1452353424 (Misafir) -

(16.11.2010 20:32)

DaDlU_CaDu (Misafir) -

bebelr delimsnz yha ksn sesinizi

(18.11.2010 15:45)

3 (Misafir) -

hidrojen enerjisi

(20.11.2010 10:24)

bla bla bl (Misafir) -

aynen kesin b

(20.11.2010 10:26)

sümük (Misafir) -

çok güzel insallah öretmen beyenirrr
***??????****??*?**???**

(29.11.2010 15:53)

14 (Misafir) -

10000000000000000000000000000000000000000000verir

(29.11.2010 15:55)

93 (Misafir) -

10000000000000000000000000000000000000000000verir

(29.11.2010 15:55)

güzel mis (Misafir) -

Enerji kaynakları, Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol...), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayrılır. Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir.
CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır. Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Jeotermal enerji,
Hidroelektrik enerjisi,
Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırılır.

1. Güneş Enerjisi
Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır. Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları ise:
- Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
- Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
- Acı ve tuzlu suların distilasyonları
- Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
- Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
- Gündüz ve gece aydınlatılmasında
- Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
- Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
- Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar.
- Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır.

(13.12.2010 15:35)

burcu (Misafir) -

bu ste 2ü7er

(28.12.2010 16:30)

elif (Misafir) -

çok güzel bir site bence en güzel site bu süpersiniz çok teşekkür harika bence çok güzel arkadaşlar bence bunu yazın

(11.01.2011 17:27)

merve (Misafir) -

bunu yazan erkek kimse onla öpüşmek istiyorum aşkımsın canım aşkımmmmmmmsüper sevgilimsin aşkım

(11.01.2011 17:29)

merve (Misafir) -

valla doğru söylüyom aşkımsın sevgilim bir ara buluşalım

(11.01.2011 17:30)

merve (Misafir) -

ben merve bunu yazan benim sevgilim olacak ve ben ona göğüslerim yani memelerimi gösterecem başka isteyen varsa bana cevap yazsın bunu yazan çok çapkın olmalı ve onla frikik yaparız

(11.01.2011 17:33)


Cevabınız:

Adınız
üç eksi iki işleminin sonucunu yazıyla yazınız
 

 

Sen de soru sor!


Eğitim kategorisinden sorular

Soru Cevap Kategorileri